مشاوره برندگان لاتاری

اعلام نتایج لاتاری 2022

فرم اطلاعات شرکت کننده

اعداد حتما به صورت انگلیسی وارد شود.
۱.کد تأییدیه: (Confirmation Number)

کد تاییدیه ثبت نام را مطابق تصویر راهنما در پایین همین صفحه تکمیل کنید.

۲. نام خانوادگی: (Entrant Last/Family Name)

نام خانوادگی را مطابق تصویر راهنما در پایین همین صفحه تکمیل کنید.

۳. سال تولد: ( Year of Birth )

سال تولد را مطابق تصویر راهنما در پایین همین صفحه تکمیل کنید.

۴. تلفن همراه:

این شماره برای ارتباط با شما و ارسال پیامک نتیجه استفاده خواهد شد.

هزینه این سرویس 25,000 تومان می باشد.
لطفا فرم را با دقت پر کنید.
عکس راهنما
لاتاری